979/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) 6 § 2 mom. och 12 § 1 mom. som följer:

6 §
Invalid- eller sjukpensionens vilandetid och indragning av pensionen

Om en invalid- eller sjukpension har varit vilande ska den betalas i minst en månad innan den på nytt kan lämnas vilande.


12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2016.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2013
ShUB 16/2013
RSv 131/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.