951/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Statsrådets förordning om justering av beloppet för den försummelseavgift som avses i 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 b § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006):

1 §

Maximibeloppet för den försummelseavgift som avses i 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) är 17 024 euro och minimibeloppet för den är 1 702 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 12 december 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Jan Hjelt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.