894/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 12 a §, sådan den lyder i lag 996/2012, som följer:

12 a §
Beräkning av priserna per enhet för fritt bildningsarbete åren 2013—2015

Med avvikelse från det som i 11 § 1 mom. och 12 § bestäms om beaktande av kostnadsnivån vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 11 § samt vid utfärdande av bestämmelser om det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut, ska i priserna per enhet och i det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstituten inte beaktas de justeringar i kostnadsnivån enligt 54 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om stadsandel för kommunal basservice som avser åren 2013 och 2014 och inte heller den justering enligt nämnda 3 punkt som avser år 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 115/2013
KuUB 7/2013
RSv 139/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.