891/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 7 § 2 mom.,

ändras 7 § 1 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Insamlingsändamål

Nationalgalleriet har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för att stödja skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) samt under 2014—2017 för att tillföra Nationalgalleriet kapital.

7 §
Tillståndshavare

Tillstånd till penninginsamling kan ges

1) en i Finland registrerad sammanslutning eller stiftelse med allmännyttigt syfte,

2) en i Finland verksam oregistrerad sammanslutning med uteslutande allmännyttigt eller i 6 § 2 mom. 1 punkten nämnt syfte, om orsaken till att sammanslutningen inte har registrerats är att dess ställning regleras i lagstiftningen i Finland eller att sammanslutningens verksamhet är av tillfällig karaktär, och

3) Nationalgalleriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 72/2013
RP 187/2013
KuUB 8/2013
RSv 164/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.