886/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådan bilagan lyder i lag 1314/2011, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 111/2013
FiUB 21/2013
ShUU 15/2013
RSv 141/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigaretter 1. 28,00/1000 st. 52,0
— — Minimiaccis på cigaretter 1A. 161,50/1000 st.
Cigaretter och cigariller 2. 29,0
Pip- och cigarettobak 3. 19,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4. 20,00/kg 52,0
— — Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4A. 97,50/kg
Cigarettpapper 5. 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6. 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.