882/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i reglementet för statsrådet (262/2003) 4 § 6 punkten, samt

ändras den finska språkdräkten i rubriken för och det inledande stycket i 15 §, sådana de lyder i förordning 1021/2007, samt den finska språkdräkten i 25 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 494/2007.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 12 december 2013

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.