863/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tiden för anmälan av uppgifter om privat lagring

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 2 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §

De uppgifter om de lagrade produkterna som avses i artikel 36.6 i kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter ska anmälas tre dagar före slutet på den maximala avtalade lagringsperioden, eller inledningen av utlagringen, om produkterna utlagras innan den maximala avtalade lagringsperioden har löpt ut.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2013.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa förfaranden vid interventionsköp av spannmål (4/2009).

  Helsingfors den 5 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.