858/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2013 samt om förfallodagar för skogsvårdsavgift och fastighetsskatten för 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och 28 § i fastighetsskattelagen (654/1992), sådan paragrafen lyder i lag 527/2010:

1 §
Förfallodagar för kvarskatt

Den första raten av kvarskatten för stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2013 ska betalas senast den 1 december 2014 och den andra raten senast den 2 februari 2015.

2 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar som betalats till för högt belopp för skatteår 2013 inleds den 3 december 2014. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 3 december 2014. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 10 december 2014.

3 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2013 ska betalas senast den 1 december 2014.

4 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatten för 2014 ska betalas senast den 8 september 2014 och den andra raten senast den 3 november 2014.

5 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2013.

Förordningen tillämpas på förskottsåterbäringar för skatteåret 2013 och på kvarskatt för andra än sådana samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och sådana samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag samt skogsvårdsavgiften för 2013 och fastighetsskatten för 2014.

  Helsingfors den 5 december 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.