853/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådets förordning om kostnader i samband med interventionslagring av produkter och om kontroll av tillverkare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. och 52 § 2 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Avdrag från produktpriset i samband med interventionslagring

Som i 8 § 1 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) avsedda kostnader för transport dras från produktpriset av de eurobelopp som anges i bilagan. Som kostnader för utlagring avdras två euro per ton.

2 §
Kontroll och inspektioner av tillverkare av produkter för lagring

Kommunens livsmedelsmyndighet kan bistå Livsmedelsverket vid kontroll  av förutsättningarna för godkännande av aktörer som ansöker om godkännande som tillverkare av smör och mjölkpulver för interventionslagring eller som tillverkare av smör för privat lagring samt  vid inspektioner som företas hos godkända tillverkare av produkter för lagring för att kontrollera att produktionen stämmer överens med kraven, så som föreskrivs i del III punkterna 1 och 2 i bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2013.

Helsingfors den 5 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Bilaga

FRAKTTABELL

  €/ton
Km    moms 0 %
1—9 6,18
10—14 6,58
15—19 6,98
20—24 7,38
25—29 7,78
30—34 8,19
35—39 8,59
40—44 9,00
45—49 9,37
50—54 9,74
55—59 10,11
60—64 10,48
65—69 10,85
70—74 11,22
75—79 11,59
80—84 11,95
85—89 12,32
90—94 12,69
95—99 13,06
100—104 13,42
105—109 13,79
110—114 14,15
115—119 14,52
120—124 14,89
125—129 15,26
130—134 15,62
135—139 15,99
140—144 16,35
145—149 16,72
150—154 17,09
155—159 17,46
160—164 17,82
165—169 18,19
170—174 18,55
175—179 18,92
180—184 19,28
185—189 19,65
190—194 20,02
195—199 20,38
200—204 20,74
205—209 21,11
210—214 21,47
215—219 21,84
220—224 22,20
225—229 22,57
230—234 22,94
235—239 23.30
240—244 23,67
245—249 24,03
250—254 24,40
255—259 24,77
260—264 25,13
265—269 25,50
270—274 25,86
275—279 26,23
280—284 26,60
285—289 26,96
290—294 27,33
295—299 27,69
300—304 28,06
305—309 28,43
310—314 28,79
315—319 29,16
320—324 29,52
325—329 29,89
330—334 30,26
335—339 30,62
340—344 30,99
345—349 31,35
350—354 31,72
355—359 32,09
360—364 32,45
365—369 32,82
370—374 33,18
375—379 33,55
380—384 33,92
385—389 34,28
390—394 34,65
395—399 35,01
400—404 35,38
405—409 35,75
410—414 36,11
415—419 36,48
420—424 36,84
425—429 37,21
430—434 37,58
435—439 37,94
440—444 38,31
445—449 38,67
450—454 39,04
455—459 39,41
460—464 39,77
465—469 40,14
470—474 40,50
475—479 40,87
480—484 41,24
485—489 41,60
490—494 41,97
495—499 42,33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.