813/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2013

Lag om ändring av 14 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 14 § 2 mom. och

fogas till 14 § ett nytt 3 mom. som följer:

14 §
Utlämnande av uppgifter till kommunen

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen på begäran lämna följande behövliga uppgifter till kommunala myndigheter för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarens rätt:

1) uppgifter om kommunens fastighetsskattskyldiga och identifieringsuppgifter för dem,

2) sådana uppgifter om fastigheters mark på kommunens område som gäller identifiering av en fastighet, typ av plan, areal, byggrätt och användningsändamål samt de övriga uppgifter om marken som har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet och uppgifter om beskattningsvärdet för mark och vattenkraft och om fastighetsskatten,

3) sådana uppgifter om byggnader på kommunens område som gäller identifiering eller har använts som grund för beräkning av beskattningsvärdet samt uppgifter om byggnadens beskattningsvärde, användningsändamål och fastighetsskatt.

De uppgifter som avses i 2 mom. får lämnas ut via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 76/2013
RP 102/2013
FiUb 18/2013
RSv 123/2013

  Helsingfors den 18 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.