787/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av 55 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 55 § 3 mom. som följer:

55 §
Skatteförseelse och förskottsuppbördsförseelse

Bestämmelser om eftergift i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff vid förseelser som avses i 2 mom. finns i 29 kap. 11 § i strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012
FiUB 15/2013
GrUU 17/2013
LaUU 8/2013
RSv 114/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.