786/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av 54 och 55 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 54 § 1 mom. och 55 § 2 mom. som följer:

54 §
Skattebedrägeri och skatteförseelse

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av skatt och för försök därtill finns i 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).


55 §
Försummelse av skyldighet att lämna uppgifter för beskattningen

Bestämmelser om eftergift i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff vid förseelser som avses i 1 mom. finns i 29 kap. 11 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012
FiUB 15/2013
GrUU 17/2013
LaUU 8/2013
RSv 114/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.