767/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 1 § 1 mom. i lagen om statsrådet (175/2003) den finska språkdräkten i 4 punkten, sådan den lyder i lag 305/2010.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 77/2013
FvUB 14/2013
RSv 104/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.