766/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av 4 § i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010) 4 § 1—4 mom. som följer:

4 §
Ledning och beslutanderätt

Säkerhets- och kemikalieverket leds av en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för utvecklingen av verkets verksamhet och dess resultat och för att målen nås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att de ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Generaldirektören fastställer Säkerhets- och kemikalieverkets arbetsordning.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av en underordnad.Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 136/2013
EkUB 23/2013
RSv 110/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.