736/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 19 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 19 § 4 mom. som följer:

19 §
Betalning av vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstödet betalas månatligen in på ett av förmånstagaren angivet konto inom Europeiska unionen. Om en inbetalning på konto inte är möjlig, kan stödet även betalas på annat sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.