735/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 18 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 18 § 1 mom. som följer:

18 §
Betalningssätt. Förlust av stödpost

Stöd betalas månatligen i efterskott in på det konto inom Europeiska unionen som sökanden eller, om stödtagaren är någon annan än sökanden, stödtagaren anger. Betalningsdag är den sista vardagen i varje kalendermånad. Stödet kan dock betalas också på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in stödet på kontot eller om sökanden eller stödtagaren anför särskilda skäl som Folkpensionsanstalten godkänner.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.