734/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 16 § i militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 16 § 1 mom., sådant det lyder i lag 577/2007, som följer:

16 §
Utbetalning av militärunderstöd och förlust av militärunderstödspost

Militärunderstödet betalas månatligen i förskott in på ett av sökanden angivet konto inom Europeiska unionen. Betalningsdag är den första eller andra bankdagen i varje månad. Till den som är inkallad till reservens repetitionsövningar, frivilliga övningar vid försvarsmakten eller kompletterande tjänstgöring eller hans eller hennes anhöriga betalas understödet i efterskott antingen månatligen eller som en engångsbetalning.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.