732/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 10 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen (796/1992) rubriken för 10 § samt 10 § 1 mom. som följer:

10 §
Betalningssätt och förlust av barnbidragspost

Barnbidraget betalas kalendermånadsvis in på det konto inom Europeiska unionen som den som har rätt att lyfta bidraget meddelar. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer betalningsdagen.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.