731/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013

Lag om ändring av 16 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 16 § 1 mom., sådant det lyder i lag 755/1993, som följer:

16 §

Bostadsbidrag betalas den första eller andra vardagen i varje kalendermånad in på det konto inom Europeiska unionen som företrädaren för hushållet eller den som han eller hon har befullmäktigat har angett. En enskild bidragspost kan dock betalas även på annat sätt, om inbetalning på konto inte är möjlig eller om bidragstagaren anför särskilda skäl som Folkpensionsanstalten godkänner.Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013
ShUB 9/2013
RSv 103/2013

  Helsingfors den 25 oktober 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.