696/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013

Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (18/2013) 23 § 1 mom. som följer:

23 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion och förskott på stöd

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m2
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån, 3,7
Lång: över 7 mån. 10,0


Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2013.

  Helsingfors den 26 september 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.