694/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 september 2013

Finansministeriets förordning om innehållet i den anmälan som gäller utredningsområden med anknytning till kommunstrukturreformen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 h § i kommunstrukturlagen (1698/2009), sådan paragrafen lyder i lag 478/2013:

1 §

En anmälan enligt 4 h § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) ska innehålla

1) uppgifter om de kommuner med vilka kommunen utreder en sammanslagning i enlighet med 4 b § i kommunstrukturlagen,

2) uppgift om huruvida det anmälda utredningsområdet uppfyller de förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som anges i 4 § i nämnda lag samt kriterierna för utredningsområden i enlighet med 4 c § och 4 d § 3 mom. och, när det är fråga om en kommun som nämns i 4 e §, kriterierna i den paragrafen,

3) uppgift om huruvida kommunen har för avsikt att på separat ansökningsblankett ansöka om avvikelse från ett utredningsområde som följer av utredningskriterierna.

2 §

Uppgifterna enligt denna förordning ska lämnas in till finansministeriet elektroniskt på en blankett som finansministeriet utarbetat.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

  Helsingfors den 24 september 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.