625/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 augusti 2013

Lag om ändring av 2 § i förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förköpslagen (608/1977) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 545/1995, som följer:

2 §

Kommunen kan delge säljaren en uppmaning som avses i 1 mom. även genom att sända den med posten under den adress som säljaren uppgivit för köpvittnet eller som säljaren uppgivit i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet. Säljaren anses ha tagit del av uppmaningen den sjunde dagen efter det att handlingen postades. I uppmaningen kan säljaren åläggas att inom en tid om minst två veckor meddela köpevillkoren. I uppmaningen ska antecknas den dag då meddelandet senast ska ges in.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 43/213
LaUB 10/2013
RSv 76/2013

  Helsingfors den 23 augusti 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.