617/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 augusti 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 3 § i arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser (809/2008) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Meddelande om att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör

En öppen leverantör är skyldig att göra anmälningarna enligt 1 mom. minst 21 dagar innan en öppen kraftleverans inleds, om mätningsapparaturen på eldriftsstället måste bytas ut innan kraftleverans kan inledas.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55

Helsingfors den 19 augusti 2013

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Johanna Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.