609/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 augusti 2013

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen (532/1998) avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012 (725/2012) som följer:

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning (532/1998) för skatteåret 2012 används följande utdelning:

Statsskatt 26,79 %
Kommunalskatt 63,20 %
Kyrkoskatt 3,37 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,09 %
— dagpenningspremie 2,55 %

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2013.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i augusti 2013, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med december 2012 till juli 2013 korrigeras.

  Helsingfors den 15 augusti 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.