604/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2013

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 2 § 3 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 1 mom. i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012):

1 §

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. och 18 § 2 mom. i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) träder i kraft den 20 augusti 2013.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2013.

Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT L 124, 20.5.2009

  Helsingfors den 8 augusti 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.