579/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 juli 2013

Statsrådets förordning om upphävande av 31 § i varumärkesförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 31 § i varumärkesförordningen (296/1964), sådan paragrafen lyder i förordning 209/1979.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

  Helsingfors den 18 juli 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Äldre regeringssekreterare
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.