536/2013

Utfärdad i Helsingfors den 4 juli 2013

Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 63 § i lagen om samarbete inom företag (334/2007):

1 §

Maximibeloppet av den gottgörelse som anges i 62 § 1 mom. i lagen om samarbete inom företag (334/2007) är 34 140 euro vilket motsvarar förändringen i penningvärdet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2013.

  Helsingfors den 4 juli 2013

  Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringsråd
Tarja Kröger

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.