517/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om ändring av 11 § i militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militära rättegångslagen (326/1983) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1263/1992, som följer:

11 §

Militära ledamöter av underrätt och ett tillräckligt antal suppleanter för dem förordnas av hovrätten på framställning av kommendören för armén.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 8/2013
FsUB 2/2013
RSv 79/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.