479/2013

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 29 § 2 mom., 9 kap. och 59 § i kommunindelningslagen (1698/2009).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 31/2013
RP 53/2013
FvUB 11/2013
RSv 95/2013

  Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.