455/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning  om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 4 § 1 och 5 mom. samt 5 § 2, 6 och 7 punkterna, sådana de lyder i förordning 1131/2011, som följer:

4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef biträds av en understatssekreterare, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt en finanspolitisk samordnare.


Avdelningscheferna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt ICT-direktören har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för statsbudgeten har dock titeln budgetchef och chefen för den avdelning som ansvarar för statens arbetsgivarverksamhet titeln statens arbetsmarknadsdirektör.

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är


2) för förvaltnings- och utvecklingsdirektören och finanspolitiska samordnaren högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,


6) för regeringsråd och lagstiftningsråd juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

7) för förhandlingsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, kommunikationsdirektören, finansråd, budgetråd och andra råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör
Helena Tarkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.