440/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 3 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 §, sådan den lyder i lagarna 607/2009 och 487/2012, som följer:

3 §
Intagsperiod och redovisningstidpunkt

Intagsperioden för skatter som ska redovisas börjar den 18 dagen i varje kalendermånad och upphör den 17 dagen i följande kalendermånad.

De belopp som under intagsperioden för skatter som avses i skattekontolagen (604/2009) använts som betalning för skatter på skattekontot och de återbäringar som bokförts på skattekontot redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör. De belopp som under intagsperioden för andra skatter som ska redovisas enligt denna lag har bokförts som betalda på Skatteförvaltningens bankkonto och de återbäringar som betalats till de skattskyldiga redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör.

Förskottsåterbäringar på andra i lagen om beskattningsförfarande avsedda skatter än samfundsskatter och rundradioskatt för samfund avdras i redovisningen för den månad då beskattningen slutförs.

Bestämmelser om betalningstidpunkten för redovisningarna utfärdas genom förordning av finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 31 augusti 2013.

RP 45/2013
FiUB 8/2013
RSv 73/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.