390/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar (823/2008) 7 och 10 §, av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1845/2009, samt

ändras 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1845/2009, som följer:

3 §
Tillsynsmyndigheter

Den som deltagit i beviljandet eller betalningen av stödet får inte utföra kontroll på plats eller efterkontroll. Den som utfört kontrollen på plats får inte utföra efterkontrollen av samma icke-produktiva investering.

Landsbygdsverket svarar för de stickprov som görs när det gäller efterkontroller.


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2013.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.