386/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 på Bottenhavet söder om breddgraden 62°30′N är från och med den 8 juni till och med den 30 juni förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 12 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 på Bottniska viken norr om breddgraden 62°30′N är från och med den 8 juni till och med den 30 juni förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2013 och är i kraft till den 30 juni 2013.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.