382/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 4, 5, 7 a, 15 och 16 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (418/2008), av dem 4 och 5 § sådana de lyder i förordning 1843/2009 samt 7 a och 15 § sådana de lyder i förordning 562/2011.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.