380/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007) 2 § 10 punkten, 8 och 24—26 §, av dem 8 § sådan den lyder i förordningarna 1846/2009 och 463/2010, samt

ändras 5 § och 13 § 4 mom., sådana de lyder, 5 § i förordningarna 1846/2009 och 522/2011 samt 13 § 4 mom. i förordning 463/2010, som följer:

5 §
Kontroller på plats

På grundval av artikel 30.1 i tillämpningsförordningen och artikel 12.1 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd ska minst fem procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska unionen kontrolleras på plats. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

13 §
Områden som inte berättigar till stöd

De landskapselement som avses i 12 § i statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren (226/2013) betraktas som stödberättigande areal vid övervakning.


Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

  Helsingfors den 30 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.