341/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2013

Statsrådets förordning om i kraftträdande av lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 och lagen om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande (994/2012):

1 §

Lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) och lagen om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande (994/2012) träder i kraft den 15 maj 2013.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2013.

  Helsingfors den 8 maj 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Tarja Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.