308/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 och 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012) 8 § 2 och 3 punkten samt 10 § 3 mom. som följer:

8 §
Saft och grönsaksjuice

I denna förordning avses med:


2) grönsaksjuice en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som inte omfattas av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel, som fås ur en blandning av sunda och mogna, färska eller kylda grönsaker, antingen en enda sort eller en blandning av flera sorter, med den karakteristiska färg, arom och smak som kännetecknar saften hos den grönsak eller de grönsaker den kommer från. Med hjälp av lämpliga fysikaliska processer avskilda aromer från samma grönsakssort får återställas till juicen.

3) grönsaksjuice från koncentrat en produkt, som inte omfattas av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel och som framställts av grönsaksjuicekoncentrat genom tillförsel av vatten. Med hjälp av lämpliga fysikaliska processer avskilda aromer från samma grönsakssort får återställas till juicen. Den produkt som fås på detta sätt ska ha organoleptiska och analytiska egenskaper som åtminstone motsvarar egenskaperna hos den normala juicetyp som erhålls ur grönsaker av samma slag.

10 §
Ikraftträdande

De produkter som uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde innan den här förordningen trädde i kraft får saluföras till den 1 juli 2014. Före detta datum framställda och förpackade produkter får dock säljas ut förutsatt att de uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft. 


Denna förordningen träder i kraft den 10 maj 2013.

  Helsingfors den 19 april 2013  

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.