240/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008—2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008—2013 (185/2008) 18 §, sådan den lyder i förordning 47/2010, som följer:

18 §
Tiden för genomförandet av icke-produktiva investeringar och ingående av skötselavtal

En icke-produktiv investering får inte inledas förrän närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om beviljande av stöd. En investering ska genomföras inom två år från det att beslut om beviljande av stöd har fattats. Av särskilda skäl kan närings-, trafik- och miljöcentralen bevilja den sökande ett års uppskov med att genomföra investeringsprojektet.Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.