216/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (541/2006) 2 § 1 mom., 3 § och 4 § 1 mom., av dem 3 § sådan den lyder i förordning 483/2012 och 4 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 627/2012, som följer:

2 §
Ständiga representationer och särskilda representationer

Finland har en ständig representation vid följande internationella organisationer och samarbetsorgan: Europarådet (Strasbourg), Europeiska unionen (Bryssel), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Paris) och Förenta Nationerna (New York) samt Förenta Nationerna, Världshandelsorganisationen och övriga internationella organisationer i Genève (Genève).


3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

Finland har ett förbindelsekontor i Beirut (Libanon), ett i Bogota (Colombia), ett i Minsk (Vitryssland) och ett i Ramallah (de palestinska områdena).

4 §
Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som förestås av en utsänd tjänsteman på följande orter: Los Angeles och New York (Amerikas förenta stater), Hongkong och Shanghai (Kina) samt S:t Petersburg (Ryssland).Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens president
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.