203/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2012 års skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000), sådant det lyder i lag 1055/2010:

1 §
Ersättningsandel

De lägenhetsbestämda skördeskadorna under 2012 ersätts med 90 procent av beloppet av skördeskadorna vilket minskats med självriskandelen, ersättningar med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.

  Helsingfors den 14 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.