173/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för sjömansärenden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för sjömansärenden (1023/2011) 2 § som följer:

2 §
Sammansättning och mandatperiod

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande.  Dessutom har delegationen nio medlemmar med personliga suppleanter. I delegationen kan också ingå sakkunniga.

Ordföranden och vice ordföranden ska företräda arbets- och näringsministeriet, två andra medlemmar social- och hälsovårdsministeriet, en medlem kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt tre medlemmar de mest representativa arbetsgivarorganisationerna inom sjöfarten och tre medlemmar de mest representativa arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.

Statsrådet förordnar medlemmarna för tre år i sänder. Arbets- och näringsministeriet kan efter att ha hört delegationen för sjömansärenden utse sakkunnigmedlemmar till delegationen för viss tid eller för behandling av ett visst ärende.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, ska arbets- och näringsministeriet för den återstående mandatperioden förordna en ny medlem eller suppleant i dennes ställe på förslag av den myndighet eller organisation som har föreslagit den medlem eller suppleant som avgått eller avlidit.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2013.

  Helsingfors den 27 februari 2013

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.