150/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 februari 2013

Statsrådets förordning om ikraftträdande av bestämmelser som har samband med 2006 års konvention om arbete till sjöss

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 96 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 44 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (1138/2010):

1 §

Bestämmelserna i 35 § 2 mom. och 57 § 3 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) och 7 § 2 och 4 mom. i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) träder i kraft den 1 mars 2013.

Fartyg ska inneha ett sådant certifikat för arbete till sjöss som avses i 35 § 2 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg senast den 20 augusti 2013. Fartyg vars bruttodräktighet överstiger 10 000 ska dock inneha certifikatet för arbete till sjöss senast den 1 april 2013.

2 §

Bestämmelserna i 2 § 5 i underpunkten i lagen om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (1138/2010) träder i kraft den 20 augusti 2013.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

  Helsingfors den 14 februari 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.