142/2013

Utfärdad i Helsingfors den 7 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (233/2010) 6 och 7 §, sådana de lyder i förordning 64/2012, som följer:

6 §
Stödnivåer

Det regionalt enhetliga stödet som hör till gårdsstödsrättigheterna är per stödberättigande hektar år 2013:

Stödregioner euro
A 246,76
B—C1 201,00
C2—C4 166,74
7 §
Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta

Stödåret 2013 är värdet av tilläggsdelen för sockerbeta 92,82 euro per ton grundleveransrättighet.


Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2013.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EU T L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 7 februari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.