134/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 62 c och 66 a § i lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen (1047/2001) den finska språkdräkten i 62 c § 2 mom. samt 66 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 661/2010, som följer:

66 a §
Att föra förbud mot marknadsföring till marknadsdomstolen

Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen samt om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.