122/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 46 a § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 46 a § 6 punkten, sådan den lyder i lag 288/2009, som följer:

46 a §

En skriftlig varning ges


6) en marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjör av överdomaren vid marknadsdomstolen,Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.