70/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) 2 § och 3 § 3 punkten som följer:

2 §
Institutets ledning och personal

Institutet leds av generaldirektören. Vid institutet kan finnas dessutom överdirektörer, en förvaltningsdirektör samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Vid institutet kan finnas forskningsprofessorer.

Generaldirektören och överdirektören har professorstitel.

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är


3) för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 januari 2013

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.