68/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 §, sådan den lyder i förordning 1293/2011, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) besvärsnämnden för studiestöd,

6) rättsskyddsnämnden för studerande,

7) Finlands Akademi,

8) Institutet för de inhemska språken,

9) arkivverket,

10) Depåbiblioteket,

11) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

12) biblioteket för synskadade,

13) Museiverket,

14) Statens konstmuseum,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Nationella audiovisuella arkivet,

17) Centralen för mediefostran och bildprogram,

18) bildprogramsnämnden,

19) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

20) CSC-Tieteen tietotekniiikan keskus Oy,

21) Veikkaus Ab,

22) Hästinstitut Ab,

23) Suomen Ilmailuopisto Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.