67/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2013

Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt och skogsvårdsavgift samt om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2012 och om förfallodagar för fastighetsskatten för 2013

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 24 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och 28 § i fastighetsskattelagen (654/1992), sådan paragrafen lyder i lag 527/2010:

1 §
Förfallodagar för kvarskatt

Den första raten av stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2012 ska betalas senast den 2 december 2013 och den andra raten senast den 3 februari 2014.

2 §
Förfallodagen för skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften för 2012 ska betalas senast den 2 december 2013.

3 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar för skatteår 2012 inleds den 4 december 2013. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 4 december 2013. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 11 december 2013.

4 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatten för 2013 ska betalas senast den 16 september 2013 och den andra raten senast den 4 november 2013.

5 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Förordningen tillämpas på skogsvårdsavgiften för 2012 och fastighetsskatten för 2013 samt på kvarskatt och förskottsåterbäringar för skatteåret 2012 för andra än sådana samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och sådana samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag.

Helsingfors den 23 januari 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.