62/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i straffregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2, 3 och 12 § i straffregisterförordningen (772/1993).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Tanja Innanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.