Ursprungliga författningar: 2013

1331/2013
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1330/2013
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1329/2013
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1328/2013
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1327/2013
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2014
1326/2013
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1325/2013
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriet förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1324/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
1323/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2014 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1322/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1321/2013
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1320/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog
1319/2013
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1318/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1317/2013
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
1316/2013
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
1315/2013
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
1314/2013
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
1313/2013
Statsrådets förordning om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
1312/2013
Statsrådets förordning om upphävande av 11 § i förordningen om skogsvårdsföreningar
1311/2013
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastighetsbildning
1310/2013
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om köpvittnen
1309/2013
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke
1308/2013
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog
1307/2013
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1306/2013
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1305/2013
Lag om ändring av lagen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
1304/2013
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1303/2013
Lag om ändring av 9 § i yrkeshögskolelagen
1302/2013
Lag om ändring av 87 § i universitetslagen
1301/2013
Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.